Norwegian Christmas Songs

Listen to some traditional Norwegian Christmas Songs. Not all of them are authentic Norwegian, but they all have a place in our Christmas traditions.


Jeg er så glad hver julekveldGlade julDet lyser i stille grenderÅ jul med din gledeNå tennes tusen julelys ...En stjerne skinner i nattDeilig er jordenJulekveldsvisaSå går vi rundt om en enebærbuskMusevisaMerry Christmas to all of you!


Norwegian Names

Learn about

Norwegian Names


Get my ebook

The Old Norwegian Glass Fishing Floats


or read more first ...

Check our glass float web-pages